Parallellbok B Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2012
128 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205420014

Parallellbok B

Matematikk for barnesteget

NY! Multi 4B, Parallellbok!
Pris 225,00

Parallellbøkene er bearbeidede utgaver av Multis grunnbøker, og er tilpasset ved at de vanskeligste oppgavene enten er fjernet eller forenklet. Det er i tillegg lagt inn flere forklaringer og illustrasjoner. Parallellbøkene følger grunnbøkene oppslag for oppslag og læreren har dermed muligheten til å undervise klassen samlet.