","name":"Grunnbok A","numberOfPages":144,"offers":{"@type":"Offer","price":"255"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205444430","inLanguage":"bm","bookEdition":"2nd Edition"}}}
Grunnbok A Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
144 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205444430

Grunnbok A

Matematikk for barnetrinnet

Pris 255,00

Revisjonen av Kunnskapsløftet har økt fokus på de grunnleggende ferdighetene. For å møte disse endringene reviderer vi Multi 5-7.

I 2. utgaven har vi lagt vekt på:

  • Styrking av de grunnleggende ferdighetene
  • Tydelig hjelp til hvordan svar på oppgaver føres
  • Mer hjelp til å løse tekstoppgaver, blant annet ved bruk av modeller
  • Flere problemløsningsoppgaver
  • Mer variert undervisning med refleksjonsoppgaver
  • Egenvurdering på slutten av hvert kapittel
  • Oppgavebok med oppgaver på 3 nivåer
  • Spennende digitale nyheter: Smartbok, Smart Tavle og Smart Vurdering