Multi 5A, Parallellbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2010
128 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205398214

Multi 5A, Parallellbok

Matematikk for barnetrinnet

Parallellbøkene er bearbeidede utgaver av Multis grunnbøker, og er tilpasset ved at de vanskeligste oppgavene enten er fjernet eller forenklet.
Pris 255,00

Det er i tillegg lagt inn flere forklaringer og illustrasjoner. Parallellbøkene følger grunnbøkene oppslag for oppslag og læreren har dermed muligheten til å undervise klassen samlet. Formatet på parallellbøkene er økt noe (A4) og oppgavene er tilrettelagt slik at elvene kan skrive i bøkene. Dette gir blant annet elever med skrive vansker bedre muligheter til å følge matematikkopplæringen.