Oppdrag: Tal og rekning Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2012
88 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205432031

Oppdrag: Tal og rekning

Det å forankre matematikkoppgaver i varierte praktiske kontekster viste seg å motivere elevene, om og om igjen.
Pris 426,00

Dette heftet inneholder en spennende samling oppgaver som alle har utgangspunkt i livet utenfor klasserommet. Oppgavene er formulert som oppdrag til elevene, og de utfordrer elevene til å bruke sin matematiske kompetanse i praktiske situasjoner. Oppdragene vektlegger praktisk bruk av begreper, samarbeidslæring, formulering av ideer og argumentasjon både skriftlig og muntlig, utforsking og problemløsing.

 

Et viktig aspekt ved arbeidet er å lese og forstå tekster, identifisere den matematiske strukturen i en praktisk situasjon og finne og gjennomføre passende løsningsstrategier. På den måten vil arbeid med dette heftet bidra til at elevene utvikler grunnleggende ferdigheter, samtidig som de motiveres til stor innsats i matematikkundervisningen.