Multi 6B, Parallellbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2010
128 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205398276

Multi 6B, Parallellbok

Matematikk for barnetrinnet

Parallellbøkene er bearbeidede utgaver av Multis grunnbøker, og er tilpasset ved at de vanskeligste oppgavene enten er fjernet eller forenklet.
Pris 269,00

Det er i tillegg lagt inn flere forklaringer og illustrasjoner. Parallellbøkene følger grunnbøkene oppslag for oppslag og læreren har dermed muligheten til å undervise klassen samlet. Formatet på parallellbøkene er økt noe (A4) og oppgavene er tilrettelagt slik at elevene kan skrive i bøkene. Dette gir blant annet elever med skrivevansker bedre muligheter til å følge matematikkopplæringen.