Multi 5-7 Oppdrag: Tall og regning Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
88 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205430082

Multi 5-7 Oppdrag: Tall og regning

Matematikk for barnetrinnet

Det å forankre matematikkoppgaver i varierte praktiske kontekster viste seg å motivere elevene, om og om igjen.
Pris 455,00

Dette heftet inneholder en spennende samling oppgaver som alle har utgangspunkt i livet utenfor klasserommet. Oppgavene er formulert som oppdrag til elevene, og de utfordrer elevene til å bruke sin matematiske kompetanse i praktiske situasjoner. Oppdragene vektlegger praktisk bruk av begreper, samarbeidslæring, formulering av ideer og argumentasjon både skriftlig og muntlig, utforsking og problemløsing.

Et viktig aspekt ved arbeidet er å lese og forstå tekster, identifisere den matematiske strukturen i en praktisk situasjon og finne og gjennomføre passende løsningsstrategier. På den måten vil arbeid med dette heftet bidra til at elevene utvikler grunnleggende ferdigheter, samtidig som de motiveres til stor innsats i matematikkundervisningen.