Multi 7A, 3. utgave, Elevbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2022
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205531734

Multi 7A, 3. utgave, Elevbok

Matematikk for barnetrinnet

Pris 255,00
Lanseringsdato: 15. mai 2022

Multi Elevbok inneholder utforskingsoppgaver, spill, aktiviteter og øvestoff som gir elevene dybdeforståelse. Dette bidrar til en variert undervisning som styrker elevenes evne til problemløsning, samarbeid og kommunikasjon og praktisk bruk av matematikk, samtidig som det legger et solid grunnlag for videre læring. For å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere Elevboka med Multi Smart Øving.

I Elevboka er lærestoffet samlet i få kapitler, noe som gir en jevn og god progresjon i tråd med den nye læreplanen. Lærestoffet er strukturert i delkapitler som omtrent tilsvarer ei ukes arbeid, og i dobbeltsider som i utgangspunktet tilsvarer én undervisningstime. Elevboka gir dermed lærer mye hjelp til strukturering av det faglige arbeidet.

Multi Elevbok 7A inneholder:

  • Tall og regning
  • Brøk og desimaltall
  • Statistikk
  • Prosent