Multi 7A, Parallellbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2010
128 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205398290

Multi 7A, Parallellbok

Matematikk for barnetrinnet

Parallellbøkene er bearbeidede utgaver av Multis grunnbøker, og er tilpasset ved at de vanskeligste oppgavene enten er fjernet eller forenklet.
Pris 269,00

Det er i tillegg lagt inn flere forklaringer og illustrasjoner. Parallellbøkene følger grunnbøkene oppslag for oppslag og læreren har dermed muligheten til å undervise klassen samlet. Formatet på parallellbøkene er økt noe (A4) og oppgavene er tilrettelagt slik at elvene kan skrive i bøkene. Dette gir blant
annet elever med skrive vansker bedre muligheter til å følge matematikkopplæringen.