","name":"Grunnbok B","numberOfPages":144,"offers":{"@type":"Offer","price":"255"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205478930","inLanguage":"bm","bookEdition":"1nd Edition"}}}
Grunnbok B Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2015
144 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205478930

Grunnbok B

Matematikk for barnetrinnet

Revisjonen av Kunnskapsløftet har økt fokus på de grunnleggende ferdighetene. For å møte disse endringene reviderer vi Multi 5-7.
Pris 255,00

I 2. utgaven har vi lagt vekt på:

  • Styrking av de grunnleggende ferdighetene
  • Tydelig hjelp til hvordan svar på oppgaver føres
  • Mer hjelp til å løse tekstoppgaver, blant annet ved bruk av modeller
  • Flere problemløsningsoppgaver
  • Mer variert undervisning med refleksjonsoppgaver
  • Egenvurdering på slutten av hvert kapittel
  • Oppgavebok med oppgaver på 3 nivåer
  • Praktiske digitale læreverktøy: Smartbok, Smart Tavle, Smart Vurdering, Smart Time og Smart Øving