Musikk 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205548930

Musikk 8-10, Fagrom, Skolestudio

Musikk for ungdomstrinnet

Musikk 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020. 
Pris 62,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Musikk 8-10 Fagrom er et helt nyutviklet digitalt læreverk. Fagrommet tilbyr nyttige ressurser og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har en felles plattform i arbeidet med faget. 

I fagrommet vil elevene møte varierte ressurser for arbeid med faget musikk. De blir tilbudt gitarkurs med grep og noteark, de får opplæring i bruk av digital programvare når de skal komponere egen musikk, de får ressurser til å reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske, bevares og fornyes og de blir presentert for europeisk musikkhistorie. Læremiddelet tilbyr nyttige ressurser og en felles plattform i arbeidet med faget. 

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling. 

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris