Refleks 1, Elevbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
128 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205514126

Refleks 1, Elevbok

Naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet

Pris 265,00

Refleks 1–4 er naturfag og samfunnsfag samlet i én bok. Gjennom fagkapitler og tverrfaglige kapitler får elevene oppdage sammenhenger i og mellom de to fagene. Rike illustrasjoner, aktiviteter og gode fagtekster bidrar til at elevene kan reflektere, utforske og ta i bruk grunnleggende fagbegreper fra første stund. 

  • Rike illustrasjoner som inviterer til utforsking og refleksjon
  • Tekster som enkelt kan differensieres
  • Systematisk arbeid med ord og fagbegreper
  • Spørsmål som legger til rette for refleksjon, samtale og diskusjon
  • Fagstoff der de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring ligger til grunn.

Refleks 1 består av 

  • Elevbok
  • Arbeidsbok
  • Lærerens bok