Refleks 1, Lærerens bok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
128 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205527270

Refleks 1, Lærerens bok

Naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet

Pris 305,00

Refleks 1 Lærerens bok er veiledningen til Refleks 1 Elevbok. Lærerens bok inneholder konkrete tips til hvordan læreren kan drive variert og god undervisning i naturfag og samfunnsfag. Lærerens bok gir faglig og pedagogisk støtte som legger til rette for systematisk progresjon og dybdelæring. Refleks sikrer sammenheng mellom læreplanens overordnede del, fagenes kjerneelementer og kompetansemålene. Lærerens bok følger elevboka side for side, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike bøkene.

Refleks 1 Lærerens bok inneholder:

  • Faglig bakgrunnsstoff til de ulike temaene
  • Aktiviteter som passer i klasserommet, i nærområdet eller ute i naturen
  • Aktiviteter som legger til rette for systematisk arbeid med ord og fagbegreper
  • Spørsmål som legger til rette for undring, refleksjon, utforsking og diskusjon
  • Læringsmål til hvert oppslag

 Refleks 1 består av

  • Elevbok
  • Arbeidsbok
  • Lærerens bok

 

Refleks 1-7 er en del av Skolestudio, et digitalt læringsmiljø for grunnskolen. www.skolestudio.no