Refleks 2, Elevbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
168 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205527294

Refleks 2, Elevbok

Naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet

Pris 339,00

Refleks 1–4 er naturfag og samfunnsfag samlet i én bok. Gjennom fagkapitler og tverrfaglige kapitler får elevene oppdage sammenhenger i og mellom de to fagene. Rike illustrasjoner, aktiviteter og gode fagtekster bidrar til at elevene kan reflektere, utforske og ta i bruk grunnleggende fagbegreper fra første stund. 

Refleks 2 Elevbok inneholder

  • rike illustrasjoner som inviterer til utforsking og refleksjon
  • gode fagtekster
  • systematisk arbeid med ord og fagbegreper
  • spørsmål som legger til rette for refleksjon, samtale og diskusjon
  • utforskende aktiviteter
  • fagstoff der de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring ligger til grunn

Refleks 2 består av

  • Elevbok
  • Arbeidsbok
  • Lærerens bok

Se www.gyldendal.no/refleks for komplett oversikt.

Refleks 1–7 er en del av Skolestudio, et digitalt læringsmiljø for grunnskolen.www.skolestudio.no