Refleks 1-7, Naturfag, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Digitalt
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205540217

Refleks 1-7, Naturfag, Fagrom, Skolestudio

Pris 79,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Naturfag for barnetrinnet
 
Refleks Naturfag Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene.

I Refleks Naturfag Fagrom vil elevene oppleve gleden ved å produsere, utforske, samarbeide og ta i bruk grunnleggende fagbegreper fra første stund. Du vil finne rikt, fleksibelt og differensiert innhold. Gode fagtekster og spennende temaer som bygger på hverandre hjelper eleven med å se sammenhenger i faget. Aktiviteter som innbyr til refleksjon, samtale, diskusjon og utforsking knytter fagstoffet til elevens virkelighet på en morsom og engasjerende måte.

På 1. – 4. trinn er det i tillegg til naturfagstemaer flere tverrfaglige temaer som inkluderer både naturfag og samfunnsfag, og fokuserer på en sammenheng mellom disse.

Som lærer får du i Refleks Naturfag Fagrom forslag til undervisningopplegg og lærerveiledning med tips til gjennomføring av undervisning, tilpasset opplæring og varierte aktiviteter. Her finner du også interaktiv tavle med tegneverktøy og ulike konkreter.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris