Refleks 4, Elevbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
184 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205537385

Refleks 4, Elevbok

Natur - og samfunnsfag for barnetrinnet

Pris 355,00

Refleks 1–4 er naturfag og samfunnsfag samlet i én bok. Gjennom fagkapitler og tverrfaglige kapitler får elevene oppdage sammenhenger i og mellom de to fagene. Rike illustrasjoner, aktiviteter og gode fagtekster bidrar til at elevene kan reflektere, utforske og ta i bruk grunnleggende fagbegreper fra første stund. 

Refleks 4 Elevbok inneholder

 • rike illustrasjoner som inviterer til utforsking og refleksjon
 • gode fagtekster
 • systematisk arbeid med ord og fagbegreper
 • spørsmål som legger til rette for refleksjon, samtale og diskusjon
 • utforskende aktiviteter
 • fagstoff der de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring ligger til grunn

Kapitler i Refleks 4 Elevbok:

Naturfag:

 • Kroppen 
 • Hva er helse?
 • Hva er energi?
 • Mennesker og dyr

Samfunnsfag:

 • Forsk på søppel
 • Hva er penger?
 • Samisk historie
 • Hvem hjelper oss

Refleks 4 består av

 • Elevbok
 • Arbeidsbok
 • Lærerens bok

Se www.gyldendal.no/refleks for komplett oversikt.

Refleks 1–7 er en del av Skolestudio, et digitalt læringsmiljø for grunnskolen.www.skolestudio.no