Refleks 6, Samfunnsfag, Elevbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
200 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205537491

Refleks 6, Samfunnsfag, Elevbok

Samfunnsfag for barnetrinnet

Pris 379,00

I Refleks Samfunnsfag 5 –7 utforsker eleven samfunnet og verden rundt seg. Gjennom gode fagtekster og spennende temaer som bygger på hverandre, får eleven oppdage sammenhenger i faget. Aktiviteter som innbyr til refleksjon, diskusjon og utforsking, knytter fagstoffet til elevens virkelighet på en morsom og engasjerende måte.

Refleks 6 Samfunnsfag inneholder

  • gode fagtekster
  • utforskende aktiviteter
  • spørsmål og oppgaver som legger til rette for refleksjon, diskusjon og utforsking
  • varierte og spennende fordypningstekster
  • fagstoff der de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring ligger til grunn

Refleks 6 Samfunnsfag består av

  • Elevbok
  • Lærerens bok

Se www.gyldendal.no/refleks for komplett oversikt.

Refleks 1–7 er en del av Skolestudio, et digitalt læringsmiljø