Refleks 6, Samfunnsfag, Lærerens Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
216 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205537514

Refleks 6, Samfunnsfag, Lærerens

Samfunnsfag for barnetrinnet

Pris 429,00
Lanseringsdato: 15. september 2021

Refleks 6 Lærerens bok er veiledningen til Refleks 6 Elevbok. Lærerens bok inneholder konkrete tips til hvordan læreren kan drive variert og god undervisning i naturfag og samfunnsfag. Lærerens bok gir faglig og pedagogisk støtte som legger til rette for systematisk progresjon og dybdelæring. Refleks sikrer sammenheng mellom læreplanens overordnede del, fagenes kjerneelementer og kompetansemålene. Lærerens bok følger elevboka side for side, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike bøkene.

Refleks 6 Samfunnsfag inneholder

  • gode fagtekster
  • utforskende aktiviteter
  • spørsmål og oppgaver som legger til rette for refleksjon, diskusjon og utforsking
  • varierte og spennende fordypningstekster
  • fagstoff der de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring ligger til grunn