Refleks 7, Samfunnsfag, Lærerens bok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2022
216 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205537545

Refleks 7, Samfunnsfag, Lærerens bok

Samfunnsfag for barnetrinnet

Pris 429,00
Lanseringsdato: 15. juli 2022

Refleks 7 Lærerens bok er veiledningen til Refleks 7 Samfunnsfag Elevbok. Lærerens bok gir faglig og pedagogisk støtte til læreren. Gjennom tolkning av læreplanen, aktiviteter, eksperimenter og faglig bakgrunnsstoff ses temaene i Refleks 7 Elevbok i en større sammenheng. Sidetallene i Lærerens bok svarer til sidetallene i elevboka, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike komponentene.

Refleks 7 Samfunnsfag inneholder

  • gode fagtekster
  • utforskende aktiviteter
  • spørsmål og oppgaver som legger til rette for refleksjon, diskusjon og utforsking
  • varierte og spennende fordypningstekster
  • fagstoff der de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring ligger til grunn