Relevans 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205540248

Relevans 8-10, Fagrom, Skolestudio

Samfunnsfag for ungdomstrinnet

Relevans 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.
Pris 145,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene.
Alle Fagrom i Skolestudio har lydstøtte.

Relevans 8-10 Fagrom?tar utgangspunkt i Relevans grunnbøker og dekker alle kompetansemål i læreplanen i samfunnsfag for ungdomstrinnet.

I Relevans 8-10 Fagrom skal elevene oppleve gleden ved å produsere, utforske og samarbeide. I tillegg til fagstoffet som finnes i bokproduktene, finner man i fagrommet aktualiteter, fordypningsmateriell samt?en rekke tilleggsressurser som et rikt?utvalg kilder, filmer og andre ressurser. Dette gir et godt utgangspunkt for å?jobbe problemløsende og tverrfaglig. Det store utvalget av ressurser bidrar til å aktualisere samfunnsfaget for elevene og tilbyr dem en mer aktiv rolle i undervisningen.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris