Ksp 4

Relevans er i tråd med fagfornyelsen

Relevans legger vekt på en utforskende tilnærming og kritisk tenkning. Det skaper aktive og utforskende elever som lar dem se sammenhenger.

Relevans Tverrfaglig

Tverrfaglige temaer

Relevans bygger opp under tverrfaglig arbeid både innad i faget og mot andre fag på ungdomstrinnet gjennom tverrfaglige fordypningspakker.

Ksp 5

Dybdelæring

Gjennom relevante og aktuelle utforskeroppdrag stimulerer Relevans elevene til å jobbe utforskende over tid. Kildene finner de i Skolestudio og i læreboka.

Her kan du se Relevans-webinaret fra 8. desember

Produkter

Utgivelsesplan

  8. trinn 9. trinn 10. trinn
Relevans Bøker 2021 2022
Relevans Skolestudio 2021 (vinter/vår) 2021 (fra høsten)
Relevans Lærerveiledning i Skolestudio 2021 2021

Relevans - kort fortalt

Relevans i Skolestudio

Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, ­e­ller om du velger en heldigital løsning.

Følg med i Skolestudio!
Innhold fra 9. trinn publiseres fortløpende i løpet av skoleåret 2020/2021, og de første temaene blir lagt ut allerede i høst. I løpet av våren 2021 vil du også finne innhold til
10. trinn i Skolestudio.

  

Les mer

Skolestudio2

Bla i Relevans 8

Relevans presenterer samfunnsfag som en helhet.

Læreverket er tematisk bygget opp med vinklinger fra historie, geografi og samfunnskunnskap, og sammenhengene i faget blir tydelig for elevene. Med Relevans jobber elevene utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid.

  

Bla i boka her

Omslag Relevans 8

Aktuelt

Digitale kurs og presentasjoner

Du finner alt du trenger i Gyldendal Fagtid

Skulle du gjerne vært på kurs med oss? Eller fått høre hva forfatterne selv tenker om samfunnsfaget på 8.–10. trinn? Eller ønsker du kanskje å vite litt mer om den nye læreverket Relevans? Her har vi samlet alle videopresentasjoner på ett sted, så du enkelt kan finne fram til det du er interessert i. 

Gå til Fagtid her

Fagtid Illustrasjonsbilde10

Hold deg oppdatert!

Registrer deg her og motta undervisningsopplegg og tips, nyheter om læreverket Relevans og om faget, oppdateringer om Fagfornyelsen, kursinvitasjoner og informasjon om våre ressurser.

Registrer deg her

 

Hold deg oppdatert!

Dette er Relevans

Relevans presenterer samfunnsfag som en helhet. Elevene jobber utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid.

  • Inviterer til refleksjon og diskusjon, nysgjerrighet og undring
  • Skaper aktive og utforskende elever
  • Lar elevene se sammenhenger og inspirerer dem til å tenke selv
  • Tilbyr rike digitale muligheter
Dette er Relevans

Forfattere av Relevans

 

Bård Olav Nørgaard Weider

Bård Olav Nørgaard Weider

Bård Olav Nørgaard Weider er utdannet lektor ved Universitetet i Oslo, og har flere års undervisningserfaring i samfunnsfag, norsk og KRLE på ungdomstrinnet, samt samfunnsfag, norsk, religion og politikk og menneskerettigheter i videregående. Han jobber til daglig som avdelingsleder ved Nadderud videregående skole, og har skolelederutdanning fra BI i Oslo.

Bård er forfatter av Relevans 9 og 10

Kristine Borgaard  Waage

Kristine Borgaard Waage

Kristine Borgaard Waage har tatt lektorutdanning med geografi som hovedfag ved NTNU i Trondheim. Til daglig jobber hun som lærer på ungdomstrinnet ved Frogner Skole og kultursenter i Lillestrøm kommune. Hun underviser i fagene norsk, samfunnsfag og valgfaget sal og scene.

Kristine er forfatter av
Relevans 9 og 10

Marthe Johanne Moe

Marthe Johanne Moe

Marthe Johanne Moe er lektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle. Hun underviser i fagene geografi, norsk og kultur og kommunikasjon. Marthe har holdt kurs i lese- og læringsstrategier, vurdering for læring og pedagogisk bruk av IKT. 

Marthe er forfatter av Relevans 8.

Vibeke Heidenreich

Vibeke Heidenreich

Vibeke Heidenreich er sosiolog og historiker og arbeider som førstelektor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Der leder hun blant annet seminargrupper i faget Innføring i kvalitative metoder. Vibeke jobber også som sensor og underviser i faget Organisasjon, ledelse og arbeid.  

Vibeke er forfatter av
Relevans 8, 9 og 10