Papirbok
Utgivelsesår: 2006
63 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205344327

Safari 1-3, Les meir B

Norsk for barnetrinnet

Les mer-serien består av fire lesebøker med tilhørende oppgaver for en differensiert undervisning.
Pris 184,00

Les mer A følger ABC-boka og tilbyr enkle øvetekster for elever som har knekt lesekoden tidlig.
Les mer B-D er gode overgansbøker til 3.trinn.