Elevbok A, store og små bokstavar Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
120 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205519459

Elevbok A, store og små bokstavar

Norsk for barnesteget

I Salto Elevbok 1A er det bokstavinnlæringen som står i sentrum.
Pris 289,00

Gjennom spennende og varierte tema blir elevene introdusert for to bokstaver pr uke. Temaene sørger for meningsfylte kontekster for lese- og skriveopplæringen, og de gir rike muligheter for språklige aktiviteter i klasserommet. Bokstavene introduseres i en rekkefølge som gjør at elevene så tidlig som mulig kan sette sammen meningsfylte ord med de bokstavene de har lært. Til hver bokstav finner du lesetekster på tre ulike nivåer.

Vi har laget skriveoppgaver som man finner nederst på bokstavoppslagene. Her får elevene rike muligheter til å skrive seg til lesing.

Til hvert kapittel finner du «Språk og sprell». Her har vi samlet sanger, dikt, regler og andre tekster som på ulike vis kan være utgangspunkt for språklige aktiviteter i klasserommet.

Salto 1A Elevbok inneholder:

  • helhetlig bokstavinnlæring med vekt på raskere progresjon, systematikk og dybdelæring
  • differensierte lesetekster innenfor meningsfylte, spennende og fagovergripende temaer
  • illustrasjoner som engasjerer, motiverer og støtter opp om leseopplæringen
  • systematisk arbeid med ord og begreper
  • læringsmål knyttet til hvert kapittel