Salto 1A, 2. utgave, Elevbok, Store og små bokstaver Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
120 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205515659

Salto 1A, 2. utgave, Elevbok, Store og små bokstaver

Norsk for barnetrinnet

I Salto Elevbok 1A er det bokstavinnlæringen som står i sentrum. Gjennom spennende og varierte tema blir elevene introdusert for to bokstaver pr uke. 
Pris 289,00

Temaene sørger for meningsfylte kontekster for lese- og skriveopplæringen, og de gir rike muligheter for språklige aktiviteter i klasserommet. Bokstavene introduseres i en rekkefølge som gjør at elevene så tidlig som mulig kan sette sammen meningsfylte ord med de bokstavene de har lært. Til hver bokstav finner du lesetekster på tre ulike nivåer.

Vi har laget skriveoppgaver som man finner nederst på bokstavoppslagene. Her får elevene rike muligheter til å skrive seg til lesing.

Til hvert kapittel finner du «Språk og sprell». Her har vi samlet sanger, dikt, regler og andre tekster som på ulike vis kan være utgangspunkt for språklige aktiviteter i klasserommet.

Salto 1A Elevbok inneholder:

  • helhetlig bokstavinnlæring med vekt på raskere progresjon, systematikk og dybdelæring
  • differensierte lesetekster innenfor meningsfylte, spennende og fagovergripende temaer
  • illustrasjoner som engasjerer, motiverer og støtter opp om leseopplæringen
  • systematisk arbeid med ord og begreper
  • læringsmål knyttet til hvert kapittel