Salto 1B, 2. utgave, Lærerens bok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
208 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205519541

Salto 1B, 2. utgave, Lærerens bok

Norsk for barnetrinnet

Salto 1B Lærerens bok er veiledningen til Salto 1B Elevbok.
Pris 339,00

Lærerens bok inneholder konkrete tips til hvordan læreren kan drive variert og god undervisning i lesing, skriving og muntlige ferdigheter, med systematisk progresjon og dybdelæring. Salto sikrer god sammenheng mellom læreplanens overordnete del, norskfagets kjerneelementer og kompetansemålene. Sidetallene i Lærerens bok svarer til sidetallene i elevboka, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike komponentene.

Salto 1B Lærerens bok inneholder  

  • oppgaver til hvert av oppslagene i elevboka
  • forslag til høytlesingslitteratur
  • språkleker, sanger og aktiviteter som passer i klasserommet, i skolegården eller ute i naturen
  • aktiviteter som legger til rette for systematisk arbeid med ord og begreper
  • læringsmål til hvert kapittel
  • samtalespørsmål som åpner for undring, refleksjon og utforsking
  • en engasjerende rammefortelling om heksa Ixi