Arbeidsbok B, Store og små bokstavar Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2019
120 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205519534

Arbeidsbok B, Store og små bokstavar

Norsk for barnesteget

Pris 150,00

I Salto 1B Arbeidsbok fortset arbeidet med å lære å lese og skrive. Elevane repeterer alfabetet og blir introdusert for høgfrekvente ord. Gjennom varierte finmotoriske og fonologiske oppgåver får elevane trening i å lytte ut lydar, kjenne bokstavar og øve på bindinga mellom lyd og bokstav.

Salto 1B Arbeidsbok består av elleve kapittel tilsvarande slik du finn dei i Salto 1B Elevbok. Kvart kapittel består av seks sider.