Elevbok B, store og små bokstavar (2. utgåve) Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2019
192 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205519510

Elevbok B, store og små bokstavar (2. utgåve)

Norsk for barnesteget

Pris 272,00

I Salto 1B Elevbok møter elevene tekster og illustrasjoner som skal inspirere til lesing, skriving og gode høytlesingsstunder. Her fins aktuelle temaer som setter lese- og skriveopplæringen inn i en meningsfylt kontekst, og som passer for barn i seks- og sjuårsalderen.

I Salto 1A Elevbok var det bokstavinnlæringen som sto i sentrum. I denne boka, Salto 1B Elevbok, er det systematisk repetisjon av alle bokstavene for de elevene som trenger det. Begge bøkene inneholder lesetekster på tre ulike nivåer innenfor alle temaene. I Lærerens bok finner du oppgaver til hver tekst som skal sørge for systematisk progresjon og dybdelæring. Hvert kapittel består av seksten sider og er ment å rekke over to uker.