Salto 2B, 2.utgåve, Elevbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
168 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205527133

Salto 2B, 2.utgåve, Elevbok

Norsk for barnesteget

Pris 345,00

I Salto 2 Elevbok blir den vidare utviklinga av eleven sin leseforståing og leseglede vektlagt. Eit breitt utval av tekstar i ulike sjangrar sikrar ein variert og spennande leseopplæring, og gjennom differensierte lesetekstar på tre nivå får elevane tematisk interessante utfordringar på sitt nivå. Dei grunnleggande ferdigheitene blir integrert på ein god og heilskapleg måte i læreverket.

Kvart kapittel i Salto 2 Elevbok inneheldt Skriveverkstad-oppslag, der elevane gjennom å utforske tekstar og sjangrar, sjølv blir inspirert til å skrive. Boka inneheldt også Språkverkstad-oppslag, som set eleven sine språklege emne inn i ein kontekst. I Salto 2 Elevbok blir elevane introdusert for Saltos lure leseknep.