Salto 4b, øverom Høyoppløst bilde
Digitalt
1. utgave
Bokmål/Nynorsk

Salto 4b, øverom

Pris 0,00
Gå til

Oversiktlig struktur gjør det lett for eleven å finne frem på egen hånd. I tillegg til oppgaver knyttet til kapitlene i elevbøkene inneholder øverommet mange tekster med lyd og lesestøtte.
Salto Øverom kan brukes på nettbrett, PC og Mac.

I øverommet ligger oppgaver som blant
annet trener:
• skriving
• lesing
• ord- og begrepsforståelse
• lese- og lytteforståelse
• grammatikk
• rettskriving