Salto 1-7, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205540187

Salto 1-7, Fagrom, Skolestudio

Norsk for barnetrinnet

Salto Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.  
Pris 189,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene.
Alle Fagrom i Skolestudio har lydstøtte.

I Salto Fagrom er det stort fokus på den aktive eleven. Et rikt tekstutvalg, tverrfaglige temaer, aktuell barnelitteratur og varierte oppgaver legger til rette for samhandling, utforsking og kritisk tenkning. Elevene arbeider med forskjellige temaer ut fra ulike innfallsvinkler, noe som bidrar til progresjon og dybdelæring. 

Som lærer får du i Salto Fagrom forslag til undervisningopplegg og lærerveiledning med tips til gjennomføring av undervisning, tilpasset opplæring, flere aktiviteter og underveisvurdering. Her finner du også interaktiv tavle med tegneverktøy og ulike konkreter.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris