Salto 5A, 2.utgave, Elevbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
248 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205515666

Salto 5A, 2.utgave, Elevbok

Norsk for barnetrinnet

Salto 5 er språk – og lesebok i én bok. En oversiktlig kapittelstruktur bidrar til et helhetlig arbeid med lesing, skriving og språklige emner.  Fagets kjerneelementer og grunnleggende ferdigheter er ivaretatt gjennom ulike norskfaglige temaer, fagstoff og oppgaver.
Pris 529,00

Salto 5 legger stor vekt på tekster som engasjerer og berører elevene. Derfor har Salto et bredt utvalg av tekster i ulike sjangre som belyser aktuelle og tverrfaglige temaer. Oppgavene er varierte og differensierte og gir mange innfallsvinkler til fagstoffet: samhandling, utforsking, refleksjon og arbeid i dybden med forståelse og strategier.

Salto 5 gjør norskfaget spennende og motiverer til læring.

Kapitteloversikt:

  • Ta salto!
  • Samensatte tekster
  • Vitser og gåter
  • Å innlede en fortelling
  • Bokmål og nynorsk
  • Å beskrive en person
  • Fagtekster
  • Instruksjoner og lister