Salto 5B, 2.utgave, Elevbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
256 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205527478

Salto 5B, 2.utgave, Elevbok

Norsk for barnetrinnet

Salto 5 er språk – og lesebok i én bok. En oversiktlig kapittelstruktur bidrar til et helhetlig arbeid med lesing, skriving og språklige emner.  Fagets kjerneelementer og grunnleggende ferdigheter er ivaretatt gjennom ulike norskfaglige temaer, fagstoff og oppgaver.  
Pris 599,00

Salto 5 legger stor vekt på tekster som engasjerer og berører elevene. Derfor har Salto et bredt utvalg av tekster i ulike sjangre som belyser aktuelle og tverrfaglige temaer. Oppgavene er varierte og differensierte og gir mange innfallsvinkler til fagstoffet: samhandling, utforsking, refleksjon og arbeid i dybden med forståelse og strategier.

Salto 5 gjør norskfaget spennende og motiverer til læring.

Kapitteloversikt:

  • Å holde kontakt
  • Høytlesing
  • Eventyr 
  • Dikt
  • Skap spenning
  • Si meningen din
  • Fantastiske fortellinger
  • Grip boka
  • Gramatikk og rettskriving