Salto 5B, 2.utgåve, Elevbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
256 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205527485

Salto 5B, 2.utgåve, Elevbok

Norsk for barnesteget

Pris 499,00

Salto 5 er språk- og lesebok i ei bok. Ein oversikteleg kapittelstruktur bidrar til eit heilskapleg arbeid med lesing, skriving og språklege emne. Faget sine kjerneelement og grunnleggande ferdigheiter er ivaretatt gjennom ulike norskfaglege tema, fagstoff og oppgåver.

Salto 5 legg stor vekt på tekstar som engasjerer og rører elevane. Difor har Salto eit breitt utval av tekstar i ulike sjangrar som kastar lys over aktuelle og tverrfaglege tema. Oppgåvene er varierte og differensierte, og gir mange innfallsvinklar til fagstoffet: samhandling, utforsking, refleksjon og arbeid i djupna med forståing og strategiar. Salto 5 gjer norskfaget spennande og motiverer til læring.