Snikkaren Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
20 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205443860

Snikkaren

Norsk for barnesteget

Snikkaren er et lesehefte med tekster på to nivåer, som i tillegg inneholder oppgaver knyttet til temaet i heftet.
Pris 71,00

Leseheftet er godt egnet til veiledet lesing, er trinnuavhengig og brukes ut fra elevens nivå.

Temaet i heftet har tilknytning til tema i Salto Elevbok, men kan fint brukes som et frittstående lesehefte.