Searching 9, Read and write Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2007
96 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205367876

Searching 9, Read and write

Engelsk for ungdomstrinnet

Searching Read and Write - tilpassende tekster
Pris 199,00

Read and Write er et arbeidshefte som inneholder lesetekster fra grunnboka. Tekstene er tilpasset elever som trenger ekstra leseopplæring. Heftet er ment som et supplement til grunnboka slik at alle elever kan delta aktivt i det som foregår i klasserommet. Read and Write gir en systematisk leseopplæring på engelsk, og oppgavene er med på å stimulere elevenes leseforståelse. For noen elever vil heftet være et viktig supplement til grunnboka, for enkelte vil heftet være nok alene. Read and Write er fleksibelt og kan brukes både som
engangshefte eller flergangsbok. Heftet koster kun 118,-