Searching 9, Teacher's Resource book Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2007
228 sider
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205341906

Searching 9, Teacher's Resource book

Engelsk for ungdomstrinnet

Teacher's Resource File
Pris 1005,00

Ressurspermen har en kort teoretisk del hvor det som er nytt i Kunnskapsløftet, tas opp. Ettersom den nye læreplanen stiller lærerne fritt med hensyn til arbeidsmåter i faget, inneholder permen noen forslag om tilrettelegging av gode læringssituasjoner i klasserommet.
Permen gir mye informasjon om temaene som tas opp i elevboka, og gir tilleggsopplysninger om tekster, forfattere og differensierte oppgavemuligheter.
Ressurspermen inneholder også faktainformasjon om de landområdene som behandles i boka, og fargetransparenter av kart. Flere av kunstbildene fra grunnboka finnes på transparenter og er fine som utgangspunkt for klassesamtaler.

Se eget nettsted