Språksprell i skolen, Aktivitetsbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2005
64 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205334557

Språksprell i skolen, Aktivitetsbok

Metodiske språkleker

Språksprell i skolen - aktivitetsbok for eleven
Pris 139,00

Forskning viser at det å øve opp språklig bevissthet samtidig med leseopplæring gir gode resultater.
Språksprell i skolen kombinerer språklig bevissthet med fokus på morfemer og grunnleggende begreper. Enkle og morsomme språkleker legger grunnlaget for en vellykket leseopplæring. Språklekene er lette å organisere og motiverende for elevene.
AKTIVITETSBOK
I aktivitetsboka kan elevene selv øve videre på ferdigheter som ligger til grunn for begynneropplæringen. Oppgavene styrker og befester det barna lærer gjennom sosial samhandling i språkleken. Aktivitetsboka kan brukes uavhengig av permen.