Undervegs 8, Ny utg. Geografi Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2006
192 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205334151

Undervegs 8, Ny utg. Geografi

Samfunnsfag for ungdomstrinnet

Jon Birkenes, Unni Elisabeth Solberg Østensen
Pris 425,00

Underveis Geografi 8 gir en oversiktlig framstilling av jordas indre og ytre krefter, vær, klima, vegetasjon og de ulike landskapstypene i Norge.
Oppgavene er delt inn i flere nivåer:
Husker du? – oppgaver i den løpende teksten, direkte knyttet til fagstoffet.
Videre arbeid – oppgaver som krever mer enn bare faktakunnskap står til slutt i kapitlene.
Kartoppgaver - praktiske oppgaver med atlas som verktøy.
Kort fortalt – sammendrag med oppgaver.

Se eget nettsted