Vivo 1-2, Grunnbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2010
144 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205387874

Vivo 1-2, Grunnbok

RLE for barnetrinnet

Vivo 1–2 består av 7 kapitler: filosofi og etikk, jødedom, kristendom, islam, livssyn, hinduisme og buddhisme.
Pris 289,00

Hvert kapittel er delt i to deler. Religionskapitlene har én del med fortellinger og én del som handler om høytider og leveregler.

Hvert kapittel starter med en dobbeltsidig kollasj som inneholder elementer fra hele kapitlet. Deretter blir hvert enkelt tema i kapitlet presentert på en dobbeltside.

I Vivo 1–2 er det lite tekst og store bilder på sidene. Lærerens bok gir konkrete tips til gjennomføring av undervisningen samt nødvendig bakgrunnsstoff til hvert enkelt tema.

 

Eget fagnettsted med tilhørende lærerrom: www.gyldendal.no/vivo