Grunnbok 3-4 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2009
192 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205387904

Grunnbok 3-4

RLE for barnesteget

Vivo 3–4 består av kapitlene filosofi og etikk, jødedom, kristendom, islam, livssyn, hinduisme og buddhisme.
Pris 395,00

Hvert kapittel er delt i to deler. Religions kapitlene har én del med fortellinger og én del som handler om høytider og leveregler. Hvert kapittel starter med en dobbeltsidig kollasj som inneholder elementer fra hele kapitlet. Deretter blir hvert enkelt tema i kapitlet presentert på en dobbeltside.

Vivo har eget fagnettsted med tilhørende lærerrom: www.gyldendal.no/vivo

 

Prøv ut RLE-ressursen i Salaby, Kanal S, her.