Vivo 3-4. Grunnbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2009
192 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205387898

Vivo 3-4. Grunnbok

RLE for barnetrinnet

Vivo 3–4 består av kapitlene filosofi og etikk, jødedom, kristendom, islam, livssyn, hinduisme og buddhisme.
Pris 419,00

Hvert kapittel er delt i to deler. Religions kapitlene har én del med fortellinger og én del som handler om høytider og leveregler. Hvert kapittel starter med en dobbeltsidig kollasj som inneholder elementer fra hele kapitlet. Deretter blir hvert enkelt tema i kapitlet presentert på en dobbeltside.

Vivo har eget fagnettsted med tilhørende lærerrom: www.gyldendal.no/vivo

Prøv ut RLE-ressursen i Salaby, Kanal S, her. 

Se eget nettsted