Vivo 5-7. Grunnbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2010
304 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205387911

Vivo 5-7. Grunnbok

RLE for barnetrinnet

John Harald Bondevik
Vivo 5–7 er en flertrinnsbok i RLE. Boka er praktisk og fleksibel, og den inneholder det elevene skal lære fra 5. til 7. trinn.
Pris 485,00

Strukturen er oversiktlig, og religioner og livssyn blir framstilt i hvert sitt kapittel.

Kapitlene er inndelt i tre deler som kan fungere hver for seg eller i kombinasjon:

• leveregler og høytider

• fortellinger

• kunst, arkitektur og musikk

Hver kapitteldel avsluttes med sammendrag og oppgaver. For at læreren lettere skal kunne differensiere, er oppgavene inndelt i ulike typer.

Vivo har eget fagnettsted med tilhørende lærerrom: www.gyldendal.no/vivo

 

Vivo 5-7 finnes også som smartbok. For å komme til smartbok, trykk her.

  

Prøv ut RLE-ressursen i Salaby, Kanal S, her.