Ny utgave av Vivo

Et fleksibelt og moderne KRLE-læreverk

Til skolestart 2024 er endelig KRLE-læreverket Vivo klar i ny utgave. La oss sammen inspirere elevene til å tenke stort og utforske verden gjennom Vivo 5–7 Fagrom

Vi er stolte av å ha Vivo 5–7 Fagrom klart i Gyldendal Skolestudio til skolestart. Det nyutviklede, heldigitale læreverket tar elevene med på en spennende reise gjennom religioner, livssyn og etiske dilemmaer. Bygget på førsteutgaven av Vivo og i tråd med LK20, dekker Fagrom alle kompetansemål i faget kristendom, religion, livssyn og etikk.

---

Visste du at Vivo er latin og betyr «Jeg lever»?

---

Ny struktur

Å revidere et læreverk innebærer å ta med seg gullet fra den tidligere utgaven, men også å skrive helt nye kapitler og kanskje lage en ny struktur.

I Vivo 5-7 Fagrom møter elevene spennende og aktuelle temaer der de får utforske religioner, livssyn og etiske dilemmaer. Kapitlene er tematisk inndelt, slik at elevene enkelt kan sammenligne de ulike religionene. Elevene møter også to oversiktskapitler der de finner grunnleggende fagstoff om filiosofi, etikk og de ulike religionene. Alle kapitlene inneholder mange aktiviteter som innbyr til utforsking, refleksjon og undring rundt livets store spørsmål knytter fagstoffet til elevens hverdag på en engasjerende måte.

– Religionsstoffet kan brukes som ordinære kapitler, men de kan også brukes som referanse og oppslagsverk når elevene jobber med andre temaer. Dette gir god fleksibilitet til læreren.

Vivo

KRLE for barnetrinnet

Vivo 5-7 Fagrom er et nyutviklet, heldigitalt læreverk. Det beste fra førsteutgaven av Vivo er med, men mye er også nytt!Les mer om læreverket her

 

 

Kristin Li
"For oss var det viktig å ha en tett dialog med lærerne underveis i revideringen. Vi er helt avhengig av tilbakemeldinger på både temaer, tekster og struktur fra de som står i klasserommet hver dag."
Kristin Li, redaktør for Vivo