Skolestudio er vårt digitale læringsmiljø utviklet til LK-20. I Skolestudio har vi samlet alle våre digitale læremidler, med en rekke nyttige digitale verktøy. Du finner Fagrom, Salaby, Smart Øving, Smart Vurdering, Smart Bok, Bokstøtte og Gyldendals Skolebibliotek, i tillegg til en rekke andre produkter utviklet til nye læreplaner.


I Skolestudio skal det være enkelt å velge det som passer for deg og din skole, enten du ønsker å ha et komplett digitalt tilbud eller kun vil supplere boka med digitale ressurser. Du velger selv hvilke produkter og hvor mange brukere du kjøper tilgang til. De fleste produktene i Skolestudio gir deg tilgang til innhold på flere trinn, slik at du enkelt kan tilpasse innholdet til hver enkelt elev.

Skolestudio for barnetrinnet

Pakketilbud:

Skolestudio 1-7 Intro

Skolestudio 1-7, Intro

I gratispakken Skolestudio Intro får du et utvalg av aktuelt og relevant innhold til fri bruk i din undervisning. I tillegg får du tilgang på Bokstøtte, gratis digitale ressurser som støtter læreboka, som arbeidsark, lydstøtte eller programmeringsoppgaver. Du får også full tilgang til Skolestudios verktøy for planlegging og tilpassing av undervisningsøkter. 

 • Rikt og aktuelt innhold
 • Bokstøtte, digital ressurs
 • Skolestudios verktøy

Les mer og bestill

Skolestudio 1-7 Basis

Skolestudio 1-7, Basis

I Skolestudio Basis får du tilgang til Fagrom i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Fagrom har basisinnhold som dekker kompetansemålene i faget, på alle trinn. Pakken inkluderer også tilgang til Gyldendals Skolebibliotek og Salaby 1-7.

 • Alt i Skolestudio Intro
 • Alle Fagrom 1-7
 • Salaby 1-7
 • Gyldendals Skolebibliotek

Les mer og bestill

 

Microsoftteams Image (9)

Skolestudio 1-7, Trio

Med Skolestudio Trio får du tilgang til Gyldendals digitale læringsmiljø Skolestudio, engasjerende og morsom læring i Salaby og Aftenposten Junior skole, en digital nyhetstjeneste, spesielt tilpasset lesetrening og undervisning i grunnskolen.

 • Alt i Skolestudio Intro
 • Alle Skolestudio Fagrom 1-7
 • Salaby 1-7
 • Gyldendals Skolebibliotek
 • Aftenposten Junior skole

Les mer og bestill

1 7 Ekstra

Skolestudio 1-7, Ekstra

20 % rabatt på kjøp av ekstraprodukter.

Med Skolestudio Ekstra får du mulighet til å kjøpe digitale læremidler for øving og vurdering til sterkt redusert pris. Smart Øving er adaptive læremidler som tilpasser øving og mengdetrening til hver enkelt elev gjennom en avansert dynamisk oppgavestrøm. Smart Vurdering er et digitalt verktøy for gjennomføring av hel- og halvårsprøver.

Rabatt forutsetter at bestilling av tilleggsprodukter samsvarer med antall lisenser bestilt av Skolestudio Basis eller Basis Trio. 


Kontakt oss for et godt tilbud

Fagrom i Skolestudio:

Digitale tilleggsprodukter:

Skolestudio for ungdomstrinnet

Pakketilbud:

Square Tile Skolestudio 8 10 Intro@3X

Skolestudio 8-10, Intro

I gratispakken Skolestudio Intro får du et utvalg av aktuelt og relevant innhold til fri bruk i din undervisning. I tillegg får du tilgang på Bokstøtte, gratis digitale ressurser som støtter læreboka, som arbeidsark, lydstøtte eller programmeringsoppgaver. Du får også full tilgang til Skolestudios verktøy for planlegging og tilpassing av undervisningsøkter. 

 • Rikt og aktuelt innhold
 • Bokstøtte, digital ressurs
 • Skolestudios verktøy

Les mer og bestill

Square Tile Skolestudio 8 10 Basis@3X

Skolestudio 8-10, Basis

Skolestudio Basis får du tilgang til Fagrom i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, KRLE, kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk og musikk. Fagrom har basisinnhold som dekker kompetansemålene i faget, på alle trinn. Pakken inkluderer også tilgang til tverrfaglige ressurser og Gyldendals Skolebibliotek.

 • Alt i Skolestudio Intro
 • 10 Fagrom 8-10
 • Tverrfaglige ressurser
 • Gyldendals Skolebibliotek

Les mer og bestill

Skolestudio Basis Med Fremmedspråk

Skolestudio 8-10 Basis med 2. fremmedspråk

I Skolestudio 8-10 Basis med 2. fremmedspråk får du tilgang til Fagrom i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, KRLE, kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk, musikk, 2. fremmedspråk tysk, fransk og spansk.
Fagrom har basisinnhold som dekker kompetansemålene i faget, på alle trinn. Pakken inkluderer også tilgang til tverrfaglige ressurser og Gyldendals Skolebibliotek.

 • Alt i Skolestudio Intro
 • 13 Fagrom 8-10
 • Tverrfaglige ressurser
 • Gyldendals Skolebibliotek

Les mer og bestill

8 10 Ekstra

Skolestudio 8-10, Ekstra

20 % rabatt på kjøp av ekstraprodukter.

Med Skolestudio Ekstra får du mulighet til å kjøpe ekstra digitale læremidler til sterkt redusert pris. Dette inkluderer Fagrom i fransk, tysk og spansk, tilleggsressursene Kontekst Tekster og Kontekst Ferdigheter i norsk og Maximum Smart Øving for adaptiv øving og mengdetrening i matematikk.

Rabatt forutsetter at bestilling av tilleggsprodukter samsvarer med antall lisenser bestilt av Skolestudio Basis (gjelder ikke for 2. fremmedspråk). 

Kontakt oss for et godt tilbud

Fagrom i Skolestudio:

Digitale tilleggsprodukter:

Mer om Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for fagfornyelsen. I Skolestudio er det rikt, tverrfaglig og dekkende innhold i alle fag, på alle trinn.

Skolestudio hjelper læreren i planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen. Innhold og funksjonalitet i Skolestudio støtter opp rundt eleven som aktiv deltaker og produsent. Med andre ord, skolen har alt de trenger på ett sted – i Skolestudio.


Les mer om Skolestudio

Undervisningsopplegg

Alle våre undervisningsopplegg ligger i vårt læringsmiljø Skolestudio. Der vil du finne godt og relevant stoff knyttet til det som skjer i nyhetsbildet, som du enkelt kan ta i bruk i din undervisning.

Undervisningsopplegg for barnetrinnet
 
Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet

Undervisningsopplegg for videregående