Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for Kunnskapsløftet 2020. I Skolestudio er det rikt innhold og fleksibel funksjonalitet som sikrer god læring fra første til siste skoleår.


I Skolestudio skal det være enkelt å velge det som passer for deg og din skole, enten du ønsker å ha et komplett digitalt tilbud eller kun vil supplere boka med digitale ressurser. Du velger selv hvilke produkter og hvor mange brukere du kjøper tilgang til. De fleste produktene i Skolestudio gir deg tilgang til innhold på flere trinn, slik at du enkelt kan tilpasse innholdet til hver enkelt elev.

Skolestudio for barnetrinnet

Pakketilbud:

Enkeltprodukter:

Skolestudio for ungdomstrinnet

Pakketilbud:

Enkeltprodukter:

Skolestudio for videregående skole

Pakketilbud:

Enkeltprodukter:

Mer om Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for fagfornyelsen. I Skolestudio er det rikt, tverrfaglig og dekkende innhold i alle fag, på alle trinn.

Skolestudio hjelper læreren i planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen. Innhold og funksjonalitet i Skolestudio støtter opp rundt eleven som aktiv deltaker og produsent. Med andre ord, skolen har alt de trenger på ett sted – i Skolestudio.


Les mer om Skolestudio

Se element i Skolestudio

Undervisningsopplegg

Alle våre undervisningsopplegg ligger i vårt læringsmiljø Skolestudio. Der vil du finne godt og relevant stoff knyttet til det som skjer i nyhetsbildet, som du enkelt kan ta i bruk i din undervisning.

Undervisningsopplegg for barnetrinnet
 
Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet

Undervisningsopplegg for videregående

MA65565