Skolestudio er vårt digitale læringsmiljø utviklet til LK-20. I Skolestudio har vi samlet alle våre digitale læremidler, med en rekke nyttige digitale verktøy. Du finner Fagrom, Salaby, Smart Øving, Smart Vurdering, Smart Bok, Bokstøtte og Gyldendals Skolebibliotek, i tillegg til en rekke andre produkter utviklet til nye læreplaner.


I Skolestudio skal det være enkelt å velge det som passer for deg og din skole, enten du ønsker å ha et komplett digitalt tilbud eller kun vil supplere boka med digitale ressurser. Du velger selv hvilke produkter og hvor mange brukere du kjøper tilgang til. De fleste produktene i Skolestudio gir deg tilgang til innhold på flere trinn, slik at du enkelt kan tilpasse innholdet til hver enkelt elev.

Skolestudio for barnetrinnet

Pakketilbud:

Liten pakke 1 7

Gyldendal Skolestudio 1-7, Liten pakke

Det du trenger for å dekke alle kompetansemålene.

 • Skolestudio Fagrom for engelsk, norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag
 • Praktisk estetiske fag og KRLE i Salaby
 • Lærerveiledninger

Kommer til høsten!

Medium pakke 1 7

Gyldendal Skolestudio 1-7, Medium pakke

Alt du innhold du trenger, i alle fag.

 • Skolestudio Fagrom i alle fag 1-7
 • Alle fag i Salaby 1-7
 • Kontinuerlig nytt innhold
 • Gyldendals Skolebibliotek
 • Lærerveiledninger
 • Bokvisning i alle fag
 • Utskriftsressurser
 • Direkte chat-support
 • Digitale verktøy og funksjonalitet

 

Les mer og bestill

 

Stor pakke 1 7

Gyldendal Skolestudio 1-7, Stor pakke

 • Aftenposten Junior Skole
 • Skolestudio Fagrom i alle fag 1-7
 • Alle fag i Salaby 1-7
 • Kontinuerlig nytt innhold
 • Gyldendals Skolebibliotek
 • Lærerveiledninger
 • Bokvisning i alle fag
 • Utskriftsressurser
 • Direkte chat-support
 • Digitale verktøy og funksjonalitet

Les mer og bestill

Ekstra pakke 1 7

Gyldendal Skolestudio 1-7, Ekstra pakke

Tilleggspakke matematikk 1-7

Kjøp av Ekstra-pakken forutsetter tilsvarende lisensantall av Gyldendal Skolestudio 1-7 Medium eller Stor pakke.

I Ekstra-pakken får du tilgang til
Multi Smart Øving 2-7
Multi Smart Vurdering 1-7

Smart Øving er adaptive læremidler som tilpasser øving og mengdetrening til hver enkelt elev gjennom en avansert dynamisk oppgavestrøm. 

Smart Vurdering er et digitalt verktøy for gjennomføring av hel- og halvårsprøver.

Les mer og bestill

 

Fagrom i Skolestudio:

Digitale tilleggsprodukter:

Skolestudio for ungdomstrinnet

Pakketilbud:

Medium pakke 8 10

Gyldendal Skolestudio 8-10, Medium

MEDIUM 
Gyldendal Skolestudio 8-10 

Alt du innhold du trenger, i alle fag. 

 • Skolestudio Fagrom i alle fag 8-10 
 • Kontinuerlig nytt innhold i Magasin 
 • Enter Ferdigheter og Enter Parallell 
 • Kontekst Ferdigheter og Kontekst Parallell 
 • Gyldendals Skolebibliotek 
 • Lærerveiledninger 
 • Utskriftsressurser 
 • Direkte chat-support 
 • Digitale verktøy og funksjonalitet 

Les mer og bestill

Stor pakke 8 10

Gyldendal Skolestudio 8-10, Stor

STOR 
Gyldendal Skolestudio 8-10 

 • Skolestudio Fagrom i alle fag 8-10 
 • Skolestudio Fagrom for 2. fremmedspråk 
 • Enter Ferdigheter og Enter Parallell Fagrom 
 • Kontekst Tekster, Kontekst Ferdigheter og Kontekst Parallell Fagrom 
 • Kontinuerlig nytt innhold i Magasin 
 • Gyldendals Skolebibliotek 
 • Lærerveiledninger 
 • Utskriftsressurser 
 • Direkte chat-support 
 • Digitale verktøy og funksjonalitet 

Les mer og bestill

Fagrom i Skolestudio:

Digitale tilleggsprodukter:

Mer om Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for fagfornyelsen. I Skolestudio er det rikt, tverrfaglig og dekkende innhold i alle fag, på alle trinn.

Skolestudio hjelper læreren i planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen. Innhold og funksjonalitet i Skolestudio støtter opp rundt eleven som aktiv deltaker og produsent. Med andre ord, skolen har alt de trenger på ett sted – i Skolestudio.


Les mer om Skolestudio

Undervisningsopplegg

Alle våre undervisningsopplegg ligger i vårt læringsmiljø Skolestudio. Der vil du finne godt og relevant stoff knyttet til det som skjer i nyhetsbildet, som du enkelt kan ta i bruk i din undervisning.

Undervisningsopplegg for barnetrinnet
 
Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet

Undervisningsopplegg for videregående