Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for Kunnskapsløftet 2020. I Skolestudio er det rikt innhold og fleksibel funksjonalitet som sikrer god læring fra første til siste skoleår.


I Skolestudio skal det være enkelt å velge det som passer for deg og din skole, enten du ønsker å ha et komplett digitalt tilbud eller kun vil supplere boka med digitale ressurser. Du velger selv hvilke produkter og hvor mange brukere du kjøper tilgang til. De fleste produktene i Skolestudio gir deg tilgang til innhold på flere trinn, slik at du enkelt kan tilpasse innholdet til hver enkelt elev.

Skolestudio for barnetrinnet

Pakketilbud:

Skolestudio 1-7 Intro

Skolestudio 1-7, Intro

I gratispakken Skolestudio Intro får du et utvalg av aktuelt og relevant innhold til fri bruk i din undervisning. I tillegg får du tilgang på Bokstøtte, gratis digitale ressurser som støtter læreboka, som arbeidsark, lydstøtte eller programmeringsoppgaver. Du får også full tilgang til Skolestudios verktøy for planlegging og tilpassing av undervisningsøkter. 

 • Rikt og aktuelt innhold
 • Bokstøtte, digital ressurs
 • Skolestudios verktøy

Les mer og bestill

Skolestudio 1-7 Basis

Skolestudio 1-7, Basis

I Skolestudio Basis får du tilgang til Fagrom i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Fagrom har basisinnhold som dekker kompetansemålene i faget, på alle trinn. Pakken inkluderer også tilgang til Gyldendals Skolebibliotek og Salaby.

 • Alt i Skolestudio Intro
 • Alle Skolestudio Fagrom 1-7
 • Salaby 1-7
 • Gyldendals Skolebibliotek

Les mer og bestill

 

Microsoftteams Image (9)

Skolestudio 1-7, Basis Trio

Med Skolestudio 1–7, Basis Trio får du tilgang til Gyldendals digitale læringsmiljø Skolestudio, engasjerende og morsom læring i Salaby og Aftenposten Junior skole, en digital nyhetstjeneste, spesielt tilpasset lesetrening og undervisning i grunnskolen.

 • Alt i Skolestudio Intro
 • Alle Skolestudio Fagrom 1-7
 • Salaby 1-7
 • Gyldendals Skolebibliotek
 • Aftenposten Junior skole

Les mer og bestill

Fagrom i Skolestudio:

Skolestudio for ungdomstrinnet

Pakketilbud:

Enkeltprodukter:

Skolestudio for videregående skole

Pakketilbud:

Enkeltprodukter:

Mer om Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for fagfornyelsen. I Skolestudio er det rikt, tverrfaglig og dekkende innhold i alle fag, på alle trinn.

Skolestudio hjelper læreren i planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen. Innhold og funksjonalitet i Skolestudio støtter opp rundt eleven som aktiv deltaker og produsent. Med andre ord, skolen har alt de trenger på ett sted – i Skolestudio.


Les mer om Skolestudio

Se element i Skolestudio

Undervisningsopplegg

Alle våre undervisningsopplegg ligger i vårt læringsmiljø Skolestudio. Der vil du finne godt og relevant stoff knyttet til det som skjer i nyhetsbildet, som du enkelt kan ta i bruk i din undervisning.

Undervisningsopplegg for barnetrinnet
 
Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet

Undervisningsopplegg for videregående

MA65565