Skolestudio er vårt digitale læringsmiljø utviklet til LK-20. I Skolestudio har vi samlet alle våre digitale læremidler, med en rekke nyttige digitale verktøy. Du finner Fagrom, Salaby, Smart Øving, Smart Vurdering, Smart Bok, Bokstøtte og Gyldendals Skolebibliotek, i tillegg til en rekke andre produkter utviklet til nye læreplaner.


I Skolestudio skal det være enkelt å velge det som passer for deg og din skole, enten du ønsker å ha et komplett digitalt tilbud eller kun vil supplere boka med digitale ressurser. Du velger selv hvilke produkter og hvor mange brukere du kjøper tilgang til. De fleste produktene i Skolestudio gir deg tilgang til innhold på flere trinn, slik at du enkelt kan tilpasse innholdet til hver enkelt elev.

Skolestudio for barnetrinnet

Pakketilbud:

Liten pakke 1 7

Skolestudio 1-7, Liten

LITEN
Gyldendal Skolestudio 1-7

Det du trenger for å dekke alle kompetansemålene.

 • Skolestudio Fagrom for engelsk, norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag
 • Praktisk estetiske fag og KRLE i Salaby
 • Lærerveiledninger

Kommer til høsten!

Les mer 

Medium pakke 1 7

Skolestudio 1-7, Medium

MEDIUM
Gyldendal Skolestudio 1-7

Alt du innhold du trenger, i alle fag.

 • Skolestudio Fagrom i alle fag 1-7
 • Alle fag i Salaby 1-7
 • Kontinuerlig nytt innhold
 • Gyldendals Skolebibliotek
 • Lærerveiledninger
 • Bokvisning i alle fag
 • Utskriftsressurser
 • Direkte chat-support
 • Digitale verktøy og funksjonalitet

 

Les mer og bestill

 

Stor pakke 1 7

Skolestudio 1-7, Stor

STOR
Gyldendal Skolestudio 1-7

 • Aftenposten Junior Skole
 • Skolestudio Fagrom i alle fag 1-7
 • Alle fag i Salaby 1-7
 • Kontinuerlig nytt innhold
 • Gyldendals Skolebibliotek
 • Lærerveiledninger
 • Bokvisning i alle fag
 • Utskriftsressurser
 • Direkte chat-support
 • Digitale verktøy og funksjonalitet

Les mer og bestill

Ekstra pakke 1 7

Skolestudio 1-7, Ekstra

EKSTRA
Tilleggspakke matematikk 1-7

I EKSTRA-pakken får du tilgang til Multi Smart Øving og Multi Smart Vurdering.

Smart Øving er adaptive læremidler som tilpasser øving og mengdetrening til hver enkelt elev gjennom en avansert dynamisk oppgavestrøm. Smart Vurdering er et digitalt verktøy for gjennomføring av hel- og halvårsprøver.

Du må ha tilgang til LITEN-, MEDIUM- eller STOR-pakke for å kunne velge EKSTRA-pakken.Kontakt oss for et godt tilbud

Fagrom i Skolestudio:

Digitale tilleggsprodukter:

Skolestudio for ungdomstrinnet

Pakketilbud:

Medium pakke 8 10

Skolestudio 8-10, Medium

MEDIUM 
Gyldendal Skolestudio 8-10 

Alt du innhold du trenger, i alle fag. 

 • Skolestudio Fagrom i alle fag 8-10 
 • Kontinuerlig nytt innhold i Magasin 
 • Enter Ferdigheter og Enter Parallell 
 • Kontekst Ferdigheter og Kontekst Parallell 
 • Gyldendals Skolebibliotek 
 • Lærerveiledninger 
 • Utskriftsressurser 
 • Direkte chat-support 
 • Digitale verktøy og funksjonalitet 

Les mer og bestill

Stor pakke 8 10

Skolestudio 8-10, Stor

STOR 
Gyldendal Skolestudio 8-10 

 • Skolestudio Fagrom i alle fag 8-10 
 • Skolestudio Fagrom for 2. fremmedspråk 
 • Enter Ferdigheter og Enter Parallell Fagrom 
 • Kontekst Tekster, Kontekst Ferdigheter og Kontekst Parallell Fagrom 
 • Kontinuerlig nytt innhold i Magasin 
 • Gyldendals Skolebibliotek 
 • Lærerveiledninger 
 • Utskriftsressurser 
 • Direkte chat-support 
 • Digitale verktøy og funksjonalitet 

Les mer og bestill

Fagrom i Skolestudio:

Digitale tilleggsprodukter:

Mer om Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for fagfornyelsen. I Skolestudio er det rikt, tverrfaglig og dekkende innhold i alle fag, på alle trinn.

Skolestudio hjelper læreren i planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen. Innhold og funksjonalitet i Skolestudio støtter opp rundt eleven som aktiv deltaker og produsent. Med andre ord, skolen har alt de trenger på ett sted – i Skolestudio.


Les mer om Skolestudio

Undervisningsopplegg

Alle våre undervisningsopplegg ligger i vårt læringsmiljø Skolestudio. Der vil du finne godt og relevant stoff knyttet til det som skjer i nyhetsbildet, som du enkelt kan ta i bruk i din undervisning.

Undervisningsopplegg for barnetrinnet
 
Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet

Undervisningsopplegg for videregående