Mer om Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø for fagfornyelsen. I Skolestudio er det rikt, tverrfaglig og dekkende innhold i alle fag, på alle trinn. Skolestudio hjelper læreren i planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen. Innhold og funksjonalitet i Skolestudio støtter opp rundt eleven som aktiv deltaker og produsent. Med andre ord, skolen har alt de trenger på ett sted – i Skolestudio.

Les mer om Skolestudio


Se element i Skolestudio

I Skolestudio skal du enkelt kunne velge et tilbud som er tilpasset dine behov. Enten du ønsker å kjøpe tilgang til enkeltprodukter og fag, eller om du vil ha alt samlet på ett sted. Du velger selv hvor mange brukere du kjøper tilgang til.

Lisensmodellene i Skolestudio gir deg tilgang til læringsinnholdet på flere trinn, slik at det er enkelt å tilpasse innholdet til elevens mestringsnivå. For eksempel vil du kunne tildele innhold fra 5. trinn til en elev på 3. trinn både i Fagrom og Smart Øving.

Nå tilbyr vi alle våre Fagrom, Gyldendals Skolebibliotek og Salaby for barnetrinnet, i en pakke til en sterkt rabattert pris. Pakkene heter Skolestudio Basis. I en lisens vil du da få heldekkende innhold til alle kompetansemål, og dermed erstatte behovet for papirbok.

Skolestudio Basis

Skolestudio for Barneskoletrinnet

Skolestudio for Ungdomsskoletrinnet

Skolestudio for Videregående skole

Webinar

Grunnskole

Videregående skole