Mer om Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø for fagfornyelsen. I Skolestudio er det rikt, tverrfaglig og dekkende innhold i alle fag, på alle trinn. Skolestudio hjelper læreren i planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen. Innhold og funksjonalitet i Skolestudio støtter opp rundt eleven som aktiv deltaker og produsent. Med andre ord, skolen har alt de trenger på ett sted – i Skolestudio.

Les mer om Skolestudio


Se element i Skolestudio

Den fleksible lisensmodellen i Skolestudio gir deg tilgang til læringsinnholdet på alle trinn, slik at det er enkelt å tilpasse innholdet til elevens mestringsnivå. Med heldekkende innhold til alle kompetansemålene i læreplanen i faget, vil en lisens i Skolestudio erstatte behovet for både lærerens bok, elevbok og oppgavebok.

Velg ønsket fagområde/læreverk nedenfor, her vil du finne priser og bestillingsinformasjon for Skolestudiolisensene. I Skolestudio Basis 1-7 og Basis 8-10 har vi samlet tilgang til alle Gyldendals læreverk, i fagene der Skolestudio tilbys. For barnetrinnet er også tilgang til Salaby inkludert.   

Skolestudio Basis

Barneskole

Ungdomsskole

Videregående skole

Webinar

Grunnskole

Videregående skole