Mer om Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø for fagfornyelsen. I Skolestudio er det rikt, tverrfaglig og dekkende innhold i alle fag, på alle trinn. Skolestudio hjelper læreren i planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen. Innhold og funksjonalitet i Skolestudio støtter opp rundt eleven som aktiv deltaker og produsent. Med andre ord, skolen har alt de trenger på ett sted – i Skolestudio.

Lær mer om Skolestudio


Se element i Skolestudio

Den fleksible lisensmodellen i Skolestudio gir deg tilgang til læringsinnholdet på alle trinn, slik at det er enkelt å tilpasse innholdet til elevens mestringsnivå. Med heldekkende innhold til alle kompetansemålene i læreplanen i faget, vil en lisens i Skolestudio erstatte behovet for både lærerens bok, elevbok og oppgavebok. Velg ønsket fagområde/læreverk nedenfor, her vil du finne priser og bestillingsinformasjon for Skolestudiolisensene. 

Barneskole

Ungdomsskole

Musikk
Musikk 8–10
Kunst Og Håndverk
Kunst og håndverk 8–10
Mat Og Helse
Mat og helse 8–10
En Route
Fransk 8–10
Spitze
Tysk 8–10

Videregående skole

Webinar

Grunnskole

Videregående skole