Mer om Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø for fagfornyelsen. I Skolestudio er det rikt, tverrfaglig og dekkende innhold i alle fag, på alle trinn. Skolestudio hjelper læreren i planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen. Innhold og funksjonalitet i Skolestudio støtter opp rundt eleven som aktiv deltaker og produsent. Med andre ord, skolen har alt de trenger på ett sted – i Skolestudio.

Les mer om Skolestudio


Se element i Skolestudio

I Skolestudio skal du enkelt kunne velge et tilbud som er tilpasset dine behov. Enten du ønsker å kjøpe tilgang til enkeltprodukter og fag, eller om du vil ha alt samlet på ett sted. Du velger selv hvor mange brukere du kjøper tilgang til.

Lisensmodellene i Skolestudio gir deg tilgang til læringsinnholdet på flere trinn, slik at det er enkelt å tilpasse innholdet til elevens mestringsnivå. For eksempel vil du kunne tildele innhold fra 5. trinn til en elev på 3. trinn både i Fagrom og Smart Øving.

Nå tilbyr vi alle våre Fagrom, Gyldendals Skolebibliotek og Salaby for barnetrinnet, i en pakke til en sterkt rabattert pris. Pakkene heter Skolestudio Basis. I en lisens vil du da få heldekkende innhold til alle kompetansemål, og dermed erstatte behovet for papirbok.

Skolestudio Basis

Barneskole

Ungdomsskole

Videregående skole

Webinar

Grunnskole

Videregående skole