Priser og bestilling

Den fleksible lisensmodellen  i Skolestudio gir deg tilgang til læringsinnholdet på alle trinn, slik at det er enkelt å tilpasse innholdet til elevens mestringsnivå. Med heldekkende innhold til alle kompetansemålene i læreplanen i faget, vil en lisens i Skolestudio erstatte behovet for både lærerens bok, elevbok og oppgavebok.

Her finner du priser og bestillingsinformasjon for Skolestudiolisenser i de forskjellige fagene. Klikk deg inn på verket for å lese mer.

Priser Og Bestilling Guux Info

Publiseringsplan for Skolestudio

Her finner du publiseringsplan for alle fag og trinn i Skolestudio.

Gå til publiseringsplan

Skolestudio For Videregaaende Aapner 22. April

Et trygt valg for skoleeier

Skolestudio er bygget etter prinsippene for innebygd personvern. Som bruker av Skolestudio kan du derfor føle deg trygg på at informasjonen du og dine elever lagrer og deler blir behandlet på en sikker og pålitelig måte. I Skolestudio er alt innhold og alle funksjoner universelt utformet.

Med en fleksibel lisensmodell som lar deg sette sammen skreddersydde pakker basert på elevenes og lærernes behov, samtidig som alle formelle krav gitt i de nye læreplanene innfris, er Skolestudio en trygg partner for både elev, lærer og skoleeier.

Du kan lese mer om hvordan Skolestudio lagrer og bruker personopplysninger i personverndokumentet

Innsikt i elevens arbeid

Funksjonalitet knyttet til innsikt og læringsanalyse er en viktig del av Skolestudio, og nå får du som lærer enkelt oversikt over elevens arbeid.

Les mer

Elevarbeidskissefire

Fagfornyelsen i grunnskolen

Gjennom fagfornyelsen fornyes alle læreplanene i skolen for å gjøre de mer relevante for fremtiden. Vi utvikler derfor nye spennende læremidler, samtidig som vi gjør gjennomgripende endringer i kjente og kjære læreverk som Salto, Multi, Explore, Kontekst, Maximum og Enter.

Les mer om fagfornyelsen i grunnskolen

Fagfornyelsen i grunnskolen

Fagfornyelsen i videregående

Gyldendal utvikler nye læremidler til alle fellesfagene i videregående skole i henhold til de nye læreplanene. Vi fornyer også flere av våre kjente læremidler for yrkesfag. Både digitalt og på papir.

Les mer om videregående og fagfornyelsen

Fagfornyelsen i videregående