Fri lisens skoleåret 21/22

Smart Tavle er gratis i skoleåret 2021/22. Læreverkene du finner som Smart Tavle er knyttet til Kunnskapsløftet. Her finner du innhold, lærerveiledning, tavlerom med mer.

Våre nye digitale læremidler finnes i Skolestudio.

Bilde Tastatur

Smart Tavle produkter

Funksjoner i Smart Tavle

Hvilke verktøy finnes på Smart Tavle? Her får du en rask oversikt over hvor du finner de ulike verktøyene og funksjonene.

 

Gå til oversikt

Illustrasjon Nyttigetips Smart Tavle

Hvordan bruke Smart Tavle

Smart Tavle gir læreren mange mulighet for elevaktiviteter. Det skal være enkelt for elevene å nå og forstå menyene og løse oppgaver på tavla.

Slik bruker du Smart Tavle

Illustrasjon Smarttavle