Praksisnært Webinar: Skolestudio barneskole 1-7 trinn
23. mars | Zoom

Praksisnært Webinar: Skolestudio barneskole 1-7 trinn

Webinaret om Skolestudio 1-7 viser deg som er lærer og ansatt i barneskole alt du behøver å vite om Skolestudio slik at du selv kan bruke det i din undervisning og med dine elever.

Som lærer har du lisens på Skolestudio helt kostnadsfritt, inneværende skoleår. Elevene får prøvelisens. Det gjør Skolestudio til en super ressurs i et, for mange, krevende skoleår.

På webinaret får du se:
-Eksempel på Skolestudioinnhold fra Multi, Salto, Explore, Refleks (1.-7.)
-Elevene er aktive deltagere i egen læring. Spill inn lyd, tegn, illustrer, skriv og vær kreativ med tavleverktøyet.
-Slik kan lærer tilpasse innhold og være sin egen redaktør
-Hvordan ser du hva elevene har gjort?
-Tverrfaglig læring i Skolestudio

Skolestudio har i dag et rikt og dekkende innhold i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på trinn 1-10. Omfanget av innhold er stort, men skal bli enda større! Til skolestart 2021 vil også KRLE, Musikk, Kunst og Håndverk og Mat & Helse finne sin plass i Skolestudio.

Praktiske opplysninger

Sted: Zoom
Dato: 23. mars kl. 14:30 – kl. 15:30
Pris: Gratis