21. mars

Arbeid i dybden med Salto

Vil du vite mer om hvordan kan du lære elever på ulike trinn å uttrykke meninger basert på faglig kunnskap, eller vil du ha konkrete tips til hvordan du kan jobbe i dybden med lesing og skriving i norskfaget? I så fall bør du bli med oss på dette kurset!

Som kursdeltaker blir du med i trekningen av tre komplette Saltos bokhylle-pakker.

Meld deg gjerne også på kurset "Bli kjent med Salto 5–7" som starter klokken 09.00 og varer frem til lunsj. Kurset holdes i de samme lokalene som fagkurset, men har egen påmelding. Du finner påmeldingslenken her.

Vi håper å se deg!   

Kursholdere

Anne Kristine Øgreid
  Anne Kristine Øgreid er førsteamanuensis ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun underviser på lærerutdanningen, og har særlig arbeidet med utvikling av elevers lese- og skrivekompetanse i norskfaget og på tvers av fag. Øgreid avsluttet nylig et doktorgradsarbeid som omhandler bruk av skriverammer og modelltekster i forbindelse med elevers argumenterende skriving.  
Kari Kolbjoernsen 4221-croppet
  Kari Kolbjørnsen Bjerke er utdannet allmennlærer. Hun er spesialpedagog med Master i læring og tilpasset opplæring og utdanningsledelse. Kari jobber nå som rådgiver i lesing i Bærum kommune. Kari er forfatter på Salto.  
Ingvild Vestmoen
  Ingvild Vestmoen er utdannet allmennlærer og jobber på Bogstad skole i Oslo. Hun har i mange år vært lærer på mellomtrinnet, og er nå kontaktlærer på 2.trinn, samt øvingslærer for studenter.  
       

Program

11.00–12.00
Registrering og lunsj
12.00–16.00
Når meninger møtes
Anne Kristine Øgreid
Hva er argumentasjon? Hvordan kan du lære elevene å uttrykke meninger basert på faglig kunnskap? Kom og bli oppdatert på hvordan du konkret kan legge til rette for arbeid med argumentasjon i norskfaget, blant annet gjennom bruk av eksempeltekster og skriverammer.
Ta Salto inn i dybdelæringen
Kari Kolbjørnsen Bjerke
Hvordan du, med utgangspunkt i Salto, kan jobbe i dybden med lesing og skriving. Du får konkrete tips og eksempler.
Arbeid i dybden med digitale verktøy
Ingvild Vestmoen
Lurer du på mulighetene for dybdelæring med digitale verktøy? Ønsker du konkrtete tips til hvordan jobbe tverrfaglig og i dybden med ulike temaer? Ingvild viser deg eksempler fra klasserommet.
Bli kjent med Saltos digitale verktøy
Kari Kolbjørnsen Bjerke
Hvordan engasjere og motivere med Saltos digitale ressurser?

Praktiske opplysninger

Sted:
Påmeldingsfrist: 06. mars
Dato: 21. mars kl. 11:00
Pris: Kurset er gratis!