24. mars | Gyldendalhuset, Sehestedsgate 4, 0164 Oslo Vis i kart

AVLYST: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk og naturfag 8–10

Hva betyr nye læreplaner og nye læremidler for din skolehverdag?  

Vi inviterer deg til en realfagdag med fokus på fagfornyelsen i naturfag og matematikk. Du får møte menneskene bak Maximum og Element, som vil presentere nyhetene som kommer til fagfornyelsen og vise deg smakebiter fra både bøker og digitale ressurser. Du vil få konkrete tips og ideer som du kan bruke i din undervisning, inspirasjon til å jobbe tverrfaglig og se eksempler på dybdelæring i praksis.  

Kursholdere

Maximum

Lina
                    Linda Wibecke T. Bråthe jobber for tiden som avdelingsleder i Sandefjord kommune. Hun har tidligere jobbet ti år i ungdomsskolen, og har erfaring fra alle skoleslag. Linda har også jobbet med skolebasert aksjonsforskning på matematikkdidaktikk.
Janeke
                    Janneke Tangen arbeider som rådgiver for skoleutvikling av realfag for barnehage og skole i Bergen kommune. Hun er tidligere lærer på ungdomstrinnet og har erfaring som høgskolelærer ved Høgskolen i Bergen.

      

Element

Kjersti
                    Kjersti S. Bækkedal har mastergrad i biologi med videreutdanning i Praktisk Pedagogisk Utdanning, IKT for lærere og matematikk. Kjersti har 5 års erfaring fra undervisning i ungdomsskolen og underviser i fagene naturfag, matematikk og teknologi i praksis. 
                       
                       

Program

09.00-09.30
Registrering og frokost
09.30-10.00
Skolestudio: Hvor digital vil du være?
Digitaliseringen i skolen gjør større valgfrihet og fleksibilitet mulig for deg og dine elever. Derfor utvikler vi et heldigitalt læringsmiljø, Skolestudio. Vi vil vise deg hvordan Skolestudio gjennom et stort utvalg av ressurser gir alt du trenger til planlegging og gjennomføring av din undervisning, og hvordan Skolestudio tilrettelegger for bedre læring for dine elever.
10.00-12.00
Element: Praktisk og variert naturfag etter fagfornyelsen
På kurset får du:
• høre om fagfornyelsen i naturfag og hva den vil ha å si for naturfagundervisningen din.
• møte forfattere og redaktør og høre om tankene bak Element.
• se hvordan naturfagsverket Element legger til rette for arbeid med grunnleggende begreper og utforskende og praktisk naturfagundervisning i tråd med fagfornyelsen.
• praktiske tips til gode aktiviteter og forsøk.
• gode råd og eksempler på hvordan du kan bruke programmering som en integrert del av undervisningen din, på naturfagets premisser.
12.00-13.00
Lunsj
13.00-16.00
Maximum: Problemløsende og utforskende matematikk
På kurset får du:
• Ny læreplan i matematikk utfordrer mange av oss lærere til å tenke litt annerledes, og elevene må kanskje tenke litt mer. Hvordan skal vi jobbe med kjerneelementene i faget, og hva vil egentlig dybdelæring si i matematikk? Vil Fagfornyelsen påvirke din undervisning, og på hvilken måte? Hva med underveisvurderingen? Vi ønsker å gi deg noen svar på disse spørsmålene og vise hvordan læreverket Maximum 2. utgave tenker rundt dette.
• Du vil få praktiske tips til hvordan du kan jobbe med kjerneelementene i matematikkfaget. Under økten skal vi jobbe sammen, og blant annet bruke vertikale tavler og konkreter i arbeid med aktiviteter og oppgaver. Vi håper du kan ta med disse idéene videre inn i klasserommet.
• Trenger du en myk start med programmering? Vi skal gi deg noen gode råd og eksempler på hvordan du kan bruke programmering som en integrert del av undervisningen din på fagets premisser, både analogt og digitalt.
Alle oppgaver og eksempler som blir presentert på kurset, er hentet fra Maximum 2.utgave.

Praktiske opplysninger

Sted: Gyldendalhuset, Sehestedsgate 4, 0164 Oslo Vis i kart
Påmeldingsfrist: 09. mars
Dato: 24. mars kl. 08:00
Pris: Gratis