12. mars | Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger Vis i kart

AVLYST: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk og naturfag 8–10

Hva betyr nye læreplaner og nye læremidler for din skolehverdag?  

Vi inviterer deg til en realfagdag med fokus på fagfornyelsen i naturfag og matematikk. Du får møte menneskene bak Maximum og Element, som vil presentere nyhetene som kommer til fagfornyelsen og vise deg smakebiter fra både bøker og digitale ressurser. Du vil få konkrete tips og ideer som du kan bruke i din undervisning, inspirasjon til å jobbe tverrfaglig og se eksempler på dybdelæring i praksis.  

Kursholdere

Maximum

Grete
                    Grete Tofteberg er ass. rektor ved Greåker vgs, og har lang erfaring som lærer på ungdomstrinnet. Grete har holdt kurs for Matematikksenteret og Høgskolen i Østfold, og hatt sentrale verv i LAMIS. I 2006 fikk hun Holmboeprisen.

   

Element

Karoline
                    Karoline Fægri er utdannet provisorfarmasøyt med doktorgrad i molekylær mikrobiologi. Hun har fagforfatterutdanning for barn og unge ved Norsk barnebokinstitutt. Hun jobber som førstelektor i kjemididaktikk ved Skolelaboratoriet på UiO. Karoline underviser i kjemi- og naturfagdidaktikk og driver forskning og utvikling innen kjemiundervisning.

Program

09.00-09.30
Registrering og frokost
09.30-10.00
Skolestudio: Hvor digital vil du være?
Digitaliseringen i skolen gjør større valgfrihet og fleksibilitet mulig for deg og dine elever. Derfor utvikler vi et heldigitalt læringsmiljø, Skolestudio. Vi vil vise deg hvordan Skolestudio gjennom et stort utvalg av ressurser gir alt du trenger til planlegging og gjennomføring av din undervisning, og hvordan Skolestudio tilrettelegger for bedre læring for dine elever.
10.00-12.00
Element: Praktisk og variert naturfag etter fagfornyelsen
På kurset får du:
• høre om fagfornyelsen i naturfag og hva den vil ha å si for naturfagundervisningen din.
• møte forfattere og redaktør og høre om tankene bak Element.
• se hvordan naturfagsverket Element legger til rette for arbeid med grunnleggende begreper og utforskende og praktisk naturfagundervisning i tråd med fagfornyelsen.
• praktiske tips til gode aktiviteter og forsøk.
• gode råd og eksempler på hvordan du kan bruke programmering som en integrert del av undervisningen din, på naturfagets premisser.
12.00-13.00
Lunsj
13.00-16.00
Maximum: Problemløsende og utforskende matematikk
På kurset får du:
• Ny læreplan i matematikk utfordrer mange av oss lærere til å tenke litt annerledes, og elevene må kanskje tenke litt mer. Hvordan skal vi jobbe med kjerneelementene i faget, og hva vil egentlig dybdelæring si i matematikk? Vil Fagfornyelsen påvirke din undervisning, og på hvilken måte? Hva med underveisvurderingen? Vi ønsker å gi deg noen svar på disse spørsmålene og vise hvordan læreverket Maximum 2. utgave tenker rundt dette.
• Du vil få praktiske tips til hvordan du kan jobbe med kjerneelementene i matematikkfaget. Under økten skal vi jobbe sammen, og blant annet bruke vertikale tavler og konkreter i arbeid med aktiviteter og oppgaver. Vi håper du kan ta med disse idéene videre inn i klasserommet.
• Trenger du en myk start med programmering? Vi skal gi deg noen gode råd og eksempler på hvordan du kan bruke programmering som en integrert del av undervisningen din på fagets premisser, både analogt og digitalt.
Alle oppgaver og eksempler som blir presentert på kurset, er hentet fra Maximum 2.utgave.

Praktiske opplysninger

Sted: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger Vis i kart
Påmeldingsfrist: 26. februar
Dato: 12. mars kl. 08:00
Pris: Gratis