18. mars | Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus' gate 3, 0106 Oslo Vis i kart

AVLYST: Fagfornyelsen i praksis - Norsk, engelsk, naturfag 5–7

På fagkurs med Gyldendal vil du få konkrete tips og ideer til hvordan du kan bruke våre læremidler i din hverdag, inspirasjon til å jobbe tverrfaglig og se eksempler på dybdelæring i praksis. 

     

Velg mellom fagkurs i norsk, engelsk eller naturfag.

Program

12.00-13.00
Registrering og lunsj
Parallellsesjoner norsk, engelsk, naturfag
13.00-16.00
Norskfaget og Salto i fagfornyelsen
På kurset får du vite mer om:
• hvordan du kan bruke Overordnet del som et kompass i norskfaget, og på tvers av fag
• hvordan du kan arbeide med de tverrfaglige temaene i norskfaget
• livsmestring i skjønnlitteraturen. Hvordan kan litteratur være døråpnere til de vanskelige og såre temaene? Få tips til nye og aktuelle bøker som kan engasjere og inspirere i klasserommet.
• kritisk tenkning i norsk– hva og hvordan?
13.00-16.00
Engelskfaget og Explore i fagfornyelsen
På årets kurs får du oppleve smakebiter fra Explore som aktiviserer elevene, skaper undring og engasjement. I tillegg vil du få vite mer om den spennende nyheten Explore Smart Øving!
På kurset får du vite mer om:
• hva fagfornyelsen vil ha å si for engelskfaget
• tankene bak det nye reviderte utgaven av Explore
• hvordan du kan bruke læreverket i undervisningen – praktiske og konkrete undervisningstips
• hvordan Explore møter de nye kravene i fagfornyelsen
13.00-16.00
Naturfag
Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag. Dette kurset vil bestå av praktiske aktiviteter i naturfag som du kan ta med rett tilbake til klasserommet, med god kobling mellom teori og praksis.
På kurset får du vite mer om:
• hva fagfornyelsen vil ha å si for naturfag
• tankene bak det nye læreverket Refleks
• hvordan du kan bruke læreverket i undervisningen – praktiske og konkrete undervisningstips
• hvordan Refleks møter de nye kravene i fagfornyelsen

Praktiske opplysninger

Sted: Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus' gate 3, 0106 Oslo Vis i kart
Påmeldingsfrist: 02. april
Dato: 18. mars kl. 11:00
Pris: Gratis