27. mars | Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg, Norge

Begynneropplæring i fagfornyelsen - en god start i norskfaget

Hva vil fagfornyelsen ha å si for norskfaget i begynneropplæringen på 1. trinn? Hvordan kan en fleksibel bokstavinnlæring bidra til en god start i lese- og skriveopplæringen, og hva med de tre tverrfaglige temaene? Vi viser deg hvordan dette er løst i den nye utgaven av Salto 1. 

Vi gleder oss til å se deg på kurs!

9788205515659-300dpi
     Alle som deltar får sitt eget eksemplar av den rykende ferske Salto 1A Elevbok med fleksibel bokstavinnlæring, samt utdrag fra Salto 1B Elevbok og Salto 1A Arbeidsbok.

Kursholdere

Kari Kolbjørnsen Bjerke er utdannet allmennlærer. Hun er spesialpedagog med Master i læring og tilpasset opplæring og utdanningsledelse. Kari jobber nå som avdelingsleder i Bærum kommune, og er forfatter på Salto.

Hanna-Marie Ringdal har en master i pedagogikk og flere års erfaring fra skole og barnehage. Hun har de siste årene jobbet med implementering av ulike digitale verktøy i skolen, og er sterkt engasjert i barn og unges læring og mestring. Hanna-Marie jobber i dag som digitalpedagog i Gyldendal.

Program

08:30-09:00
Registrering og kaffe
09:00-12:30
Begynneropplæring i fagfornyelsen - en god start i norskfaget
På dette kurset får du høre mer om:
Hva fagfornyelsen innebærer for norskfaget i begynneropplæringen på 1. trinn.
Hvordan du kan ivareta de tre tverrfaglige temaene i begynneropplæringen i norskfaget.
Hvordan en fleksibel bokstavinnlæring bidrar til en god start i lese- og skriveopplæringen.
Bruk av lek i arbeidet med språklig bevissthet og tekstskaping.
Hvordan du kan differensiere undervisningen med Salto Smart Øving.
Vi viser deg vår nye plattform: Skolestudio - alle fag på et sted.
12:30-13:00
Lunsj

Praktiske opplysninger

Sted: Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg, Norge
Påmeldingsfrist: 12. mars
Dato: 27. mars kl. 08:00
Pris: Kurset er gratis